Monday, March 9, 2009

یاری خواهی پدر دردمند دانشجوی ِ زندانی ساناز الله یاری

به ما جواب هم نمیدهند، می گویند خفه شویم، ما را اینجا خفه می کنند. صدای ما را به گوش جهانیان ، به حقوق بشر برسانید...

خبر فوری: قطعیت شکنجه و فشار بر روی دانشجویان زندانی

بنا به اخبار رسیده به خبرنامه آزادی و برابری صبح امروز پدر و مادر محمد پور عبدالله، ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فر برای ملاقات فرزندان در بند خویش به در زندان اوین مراجعه کرده اند که در این میان تنها خانواده ساناز الله یاری و محمد پور عبدالله موفق به دیدار عزیزان خود شده اند. حال روحی ساناز الله یاری خوب بوده، لیکن آثار کبودی و زخم بر صورت و به خصوص اطراف چشم وی قابل مشاهده بوده است.
ما ضرب و شتم این فعال دانشجویی را به شدت محکوم کرده و آن را مصداق بارز شکنجه میدانیم. حال مادران دو فعال داشجویی دیگر بد بوده به طوریکه مادر امیرحسین محمدی دو مرتبه دچار ضعف و بیهوشی شده است.
با توجه به تایید شکنجه دانشجویان زندانی در ۲۰۹ اوین و اخبار تایید شده در مورد دانشجویان زندانی اصفهانی، عدالت و اعتبار اتهامات وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران را می توان سنجید.

Thursday, March 5, 2009

نگرانی عفو بين‌الملل از بدرفتاری و شکنجه دانشجويان زندانی


راديو فردا : عفو بين‌الملل با صدور بيانيه‌ای از بازداشت چهار دانشجوی عضو گروه «دانشجويان آزادی‌خواه و برابرطلب» خبر داده و نسبت به بدرفتاری و شکنجه آنها در زمان بازداشت ابراز نگرانی کرده است.این جنبش مدافع حقوق بشر در بيانيه خود آورده است که ساناز الهياری، نسيم روشنايی، مريم شيخ و امير حسين محمدی‌فر روز ۱۱ اسفند ماه دستگير و طبق گزار‌ش‌ها‌ به زندان اوين منتقل شده‌اند.عفو بين‌الملل احتمال می‌دهد که دستگيری اين افراد که آنها را وابسته به گروه «دانشجويان آزادی‌خواه و برابرطلب» خوانده، در ارتباط با تظاهرات دانشجويی ۵ اسفند ماه در دانشگاه صنعتی اميرکبير باشد.در ادامه اين بيانيه آمده است از آذر ماه گذشته دستگيری‌های خودسرانه و ايذاء و اذيت دانشجويان،افراد وابسته به اقليت‌های دينی و قومی، فعالان کارگری و فعالان حقوق زنان رو به افزايش گذاشته که ممکن است مرتبط با خاموش کردن صدای منتقدان و مخالفان پيش از انجام انتخابات رياست‌جمهوری در خرداد ماه آينده باشد.این نهاد بین‌المللی در بيانيه خود به دستگيری بيش از ۷۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی اميرکبير اشاره می‌کند که در پی تظاهراتی آرام در اين دانشگاه بازداشت شدند. با دستگيرشدگان بدرفتاری شد اما صبح روز بعد بيشتر آنها آزاد شدند.دستگيری دانشجويان در روزهای بعد هم ادامه پيدا کرد و از جمله عباس حکيم‌زاده، مهدی مشايخی، نريمان مصطفوی و احمد قصابان از اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير، نيز دستگير شدند.عفو بين‌الملل در ادامه خواستار جلوگيری از بدرفتاری و شکنجه بازداشت‌شدگان شده و از مقام‌های مسئول خواسته که امکان تماس فوری آنها با خانواده‌، وکيل و در صورت نياز متخصصان پزشکی را فراهم آورند.در پايان اين بيانيه گفته شده است که اگر دانشجويان بازداشتی تنها به دليل ابراز نظر و استفاده از حق خود در آزادی تجمع دستگير شده‌اند، زندانی سياسی شناخته شده و بايد فوراً و بدون قيد و شرط آزاد شوند.

Tuesday, March 3, 2009

دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در حمایت از دانشجویان دربند به پاخاستند

ظهر امروز سه شنبه ۱۳ اسفند جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در حمایت از دانشجویان دربند دانشگاه های سراسر کشور اقدام به تجمعی اعتراضی در جلوی درب دانشکده فنی دانشگاه نمودند.
این دانشجویان پلاکاردهایی با این مضمون به دست داشتند:
وزیر بی کفایت، استعفا استعفااوین دانشجو می پذیرددانشجوی زندانی آزاد باید گرددمرگ بر دیکتاتور…
در ادامه این تجمع یکی از دانشجویان با شرح دستگیری های اخیر در دانشگاه های مختلف ، هدف از این تحصن را آزادی تمامی دانشجویان دربند ، لغو تمامی محرومیت های تحصیلی ، برگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل و زندانی بر سر کلاس های درس ، پایان یافتن تمامی برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان، استعفای ویر علوم و توضیح دولت در مورد دستگیری های اخیر دانست.
دانشجویان در ادامه با خواندن سرودهای یار دبستانی ، به لاله در خون خفته و همراه شو عزیز از دانشجویان دانشگاه دعوت کردند که به جمع متحصنین بپوندند. در این زمان جمع کثیری از دانشجویان دور تادور جمع متحصنین قرار گرفتند و با همراهی با جمع متحصنین حمایت خود را از تجمع اعلام کردند.
گفتنیست نیروهای حراست و نیز شخص رئیس حراست از آغاز تجمع در میان دانشجویان حضور یافتند و نیز نیروهای ناشناس قدام به عکس برداری وفیلم برداری از تجمع کنندگان از پشت بام دانشکده فنی نمودند.
این تجمع بعد از حدود یک ساعت با تاکید دوباره بر آزادی دانشجویان با تشویق جمعیت به پایان رسید.