Monday, March 9, 2009

یاری خواهی پدر دردمند دانشجوی ِ زندانی ساناز الله یاری

به ما جواب هم نمیدهند، می گویند خفه شویم، ما را اینجا خفه می کنند. صدای ما را به گوش جهانیان ، به حقوق بشر برسانید...

1 comment:

  1. سلام. برای مصاحبه با پدر ایشان یا نزدیکان دیگر با صدای آمریکا ، لطفا شماره تلفنی به من بدهید . با تشکر .
    آرش سیگارچی

    ReplyDelete